Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INFRASTRUKTURY

Zakres działania

 • zapewnienie dbałości o porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach gminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
 • przygotowywanie zezwoleń:
  • na zjazdy z dróg gminnych,
  • na zajęcie pasa drogowego,
 • uzgadnianie infrastruktury na działkach drogowych,
 • przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach awarii wodociągów, oświetlenia ulicznego, zdarzeń na drogach,
 • ustalanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 • sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa oraz realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy o prawie łowieckim,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin, nawożeniem i wapnowaniem gleb,
 • prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartych w cenie oleju napędowego,
 • prowadzenie rejestru psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
 • prowadzenie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie,
 • sprawy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, działalność regulowana w zakresie gospodarki odpadami,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów służących ochronie drzew i krzewów (wydawanie zezwoleń) oraz koordynowanie działań w zakresie uzupełniania zieleni i pielęgnacji drzewostanu,
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska,
 • zarząd nad komunalnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,
 • rejestracja i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkań,
 • rejestrowanie oraz rozliczanie faktur i rachunków związanych z bieżącą eksploatacją budynków,
 • prowadzenie ewidencji najemców i użytkowników oraz związanej z tym prawidłowej dokumentacji (teczki lokatorskie),
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą lokatorów (w tym interwencje, skargi, wnioski),
 • nadzór i realizacja zadań związanych z opieką nad grobami wojennymi, miejscami pamięci narodowej,
 • sprawowanie nadzoru nad cmentarzem komunalnym,
 • nadzorowanie prac związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.        

Kierownik Referatu

Ewa Taut, tel. 32 325 68 20, email: kierownik.gki@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry,
ul. Główna 133, parter pok. nr 3

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon                   

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Beata Ogierman

32 325 68 21

srodowisko@wyry.pl

prawo wodne, centralna ewidencja emisyjności

parter pok. nr 1

         

Dominika Wajda

512 268 790

rolnictwo@wyry.pl

ochrona środowiska, rolnictwo

I piętro pok. nr 10

         

Małgorzata Kotowicz

32 325 68 21

drogi@wyry.pl

oświetlenie uliczne, utrzymanie dróg, akcja zima, zjazdy, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie przebiegu sieci przez działki drogowe

parter pok. nr 1

         

Karolina Raszka

32 325 68 23

odpady@wyry.pl

gospodarka odpadami

 

parter pok. nr 5

         

Jolanta Tarnawa

32 325 68 22

lokalowy.gki@wyry.pl

gospodarka lokalowa i mieszkaniowa, ochrona przeciwpożarowa, grobownictwo i utrzymanie cmentarzy

II piętro pok. nr 14

Magdalena Wróbel

32 325 68 22

lokalowy@wyry.pl

ewidencja należności czynszowych, sprawy związane z zarządzaniem   Ochotniczych Straży Pożarnych

II piętro pok. nr 14