Dom Kultury

 

DK-front.jpg

KONTAKT:

ul. Pszczyńska 366
43-176 Gostyń
tel: 32 218 70 00
sekretariat@dkgostyn.pl
www.dkgostyn.pl
strona na Facebooku

Dyrektor: MAREK NOWARA

Sprawdź aktualne wydarzenia Domu Kultury>>
Wydarzenia sportowe>>

Dom Kultury w Gostyni jest głównym ośrodkiem kulturalnym Gminy Wyry skupiającym społeczeństwo w różnym wieku, o różnym poziomie zdolności i zainteresowań. Zakładając aktywizację kulturalną społeczeństwa Dom Kultury prowadzi zespoły artystyczne: Chór Mieszany „Zorza” oraz szereg sekcji i kół zainteresowań w tym zajęcia plastyczne, rytmiczne, taneczne, zumbę, a także robotykę dla dzieci, Klub Kobiet Aktywnych, pisanie ikon oraz pracownię kroju i szycia. Ponadto Dom Kultury jest organizatorem zajęć w trakcie ferii i wakacji dla dzieci, festynu gminnego i dożynkowego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i szeregu spotkań, wystaw, koncertów i spektakli.

Dom Kultury posiada pod wynajem sale na szkolenia, wesela i imprezy okolicznościowe.

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek – czwartek 08.00 – 20.00
  • piątek 08.00 – 16.00

Cele statutowe Domu Kultury w Gostyni to przede wszystkim:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych w społeczeństwie,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

Zagroda Śląska

Zagroda Śląska za Domem Kultury

Zagroda Śląska mieści się za budynkiem Domu Kultury w Gostyni i powstała ze środków własnych gminy oraz z uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Nadrzędnym celem zadania było zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Gostyni. Zagroda Śląska to: mini amfiteatr (scena z zadaszeniem), grill, ogrodzenie akustyczne, ławy i stoły. Lokalizacja Zagrody w obrębie Domu Kultury w Gostyni jest ściśle powiązana z jej celem działalności. Szeroka aktywność naszego Domu Kultury związana z występami artystów spowodowała zlokalizowanie właśnie w tym miejscu takiego obiektu.

Z racji posiadania odpowiednich przestrzeni i zaplecza obsługowego, wszystkie największe gminne wydarzenia kulturalne mają zazwyczaj miejsce w Domu Kultury w Gostyni. Z powodzeniem organizowane są tam wernisaże uznanych artystów, regionalne festiwale, ale także stałe bezpłatne lub częściowo płatne zajęcia dla wszystkich mieszkańców gminy. Od września 2011 roku oferta kulturalna została poszerzona o wydarzenia odbywające się na terenie Zagrody Śląskiej.