Remont boiska piłkarskiego w Wyrach

Regionalny Program Operacyjny


Okres realizacji: 20092010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Zdrowie i rekreacja; Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa
Wartość projektu: 665 060,25 zł

Finansowanie:

 • 509 079,84 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • 155 980,41  zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

W 2009 r. Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Wyrach”, w ramach Działania 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej i został wybrany do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16 listopada 2009r.

18 lutego 2010r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przetarg wygrała firma Zielona Architektura z Warszawy, z którą 16 kwietnia 2010r. podpisano umowę.

Zakres robót obejmował:

 1. demontaż istniejących urządzeń sportowych oraz trawiastej nawierzchni boiska,
 2. wykonanie płyty boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wym. 107,0 m x 72,0 m, w tym m.in.:
  • wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni boiska oraz roboty ziemne obejmujące niwelację nierówności terenu,
  • wykonanie warstwy drenującej,
  • wykonanie warstwy wegetacyjnej,
  • wykonanie obramowania płyty boiska z obrzeży trawnikowych ustawionych na ławie betonowej,
  • ułożenie nawierzchni z trawnika rolowanego,
 3. wykonanie odwodnienia płyty boiska w tym:
  • ułożenie drenażu z rur perforowanych PCV z filtrem z włókna syntetycznego
  • zabudowę studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych,
  • zabudowę studni betonowej na istniejącej kanalizacji deszczowej,
 4. dostawę i montaż:
  • piłkochwytów o wys. 4,0 m,
  • wiat stadionowych dla zawodników (10 osobowych),
  • bramek piłkarskich,
  • barierek ochronnych na długości 191 m.

Protokół odbioru końcowego robót podpisano 30 sierpnia 2010r.

Od 2011 r. na nowym boisku, pod hasłem „Piłkarska Liga Mistrzów Gminy Wyry”, organizowane są: Turniej międzyszkolny, Turniej „dzikich drużyn”, Turniej gminny piłki nożnej, Turniej Miast i Gmin oraz Dni otwarte - „Potrafię kibicować”. Ponadto co najmniej 3 razy w tygodniu odbywają się treningi klubu piłkarskiego „Fortuna Wyry”. Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy Wyry oraz wszystkich osób, które chcą aktywnie spędzić czas wolny.

W października 2011 r. zmodernizowane boisko zdobyło wyróżnienie w konkursie Przyjazna Wieś (konkursie honorującym najlepsze projekty w zakresie infrastruktury zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych) w kategorii "infrastruktura techniczna".