Czym jest CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą, a Łodzią. W ramach tego projektu, na zachód od Warszawy, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, w skład CPK wejdą też nowe połączenia kolejowe na terenie kraju (szybka kolej). Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras, całość programu ma być realizowana w latach 2020–2034.

Gmina Wyry, a CPK

Gminę Wyry dotyczy ewentualny projekt wersji trasy tzw. szprychy nr 7. Ciąg kolejowy ma stanowić połączenie CPK (i Warszawy) z południową częścią kraju oraz dalej państwami sąsiednimi Czechy, Słowacja. W październiku 2020 roku przedstawione zostały warianty trasy, przecinające naszą gminę niemal na pół i ingerujące w jej zabudowę.

Mapa - CPK.jpg

Gmina Wyry kategorycznie sprzeciwia się planom budowy linii szybkiej kolei w naszej gminie w zaproponowanych przez CPK wariantach. Plusów tej inwestycji NIE MA!