Czym jest CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą, a Łodzią. W ramach tego projektu, na zachód od Warszawy, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, w skład CPK wejdą też nowe połączenia kolejowe na terenie kraju (szybka kolej). Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras, całość programu ma być realizowana w latach 2020–2034.

Gmina Wyry, a CPK

Gminę Wyry dotyczyła jedna z wersji trasy tzw. szprychy nr 7. Ciąg kolejowy ma stanowić połączenie CPK (i Warszawy) z południową częścią kraju oraz dalej państwami sąsiednimi Czechy, Słowacja. W październiku 2020 roku przedstawione zostały warianty trasy, przecinające naszą gminę niemal na pół i ingerujące w jej zabudowę.

Mapa - CPK.jpg

Gmina Wyry przez wiele miesięcy kategorycznie sprzeciwiała się planom budowy linii szybkiej kolei w naszej gminie w zaproponowanych przez CPK wariantach. Ostatecznie, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22 marca 2023 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, minister Marcin Horała wraz z wojewodą śląskim i przedstawicielami spółki CPK przedstawili wariant inwestorski linii 170 Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wariant ten omija Gminę Wyry. Szczegółowy przebieg wybranej trasy prezentuje mapa>>.