Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach

Okres realizacji: 2017
Wartość projektu: 135.560,00

Opis projektu:

Przedmiot zamówienia obejmował budowę urządzeń technicznych tj. szafy zasilającej SOU 6, zasilnie sceny, 18 szt. lamp oświetleniowych służących do oświetlenia terenu na Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela, w tym:

  • Demontaż istniejących słupów oświetlenia parkowego,
  • Wytyczenie lokalizacji projektowanych słupów lamp oświetleniowych,
  • Wykonanie wykopów pod kable zasilające i fundamenty słupów,
  • Montaż fundamentów, słupów oświetleniowych łącznie z oprawami,
  • Montaż szafy zasilającej oraz zasilania sceny,
  • Zasypanie wykopów wraz z obsianiem trawą i uporządkowaniem terenu po robotach,
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
  • Dokumentacja powykonawcza wraz z dokumentacją odbiorową i zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,
  •  Wykonanie i uruchomienie tymczasowego oświetlenia w dniu 30.06.2017r. do godziny 800 w ilości 6 szt. lamp o mocy minimum 250W jedna wraz z instalacją zasilającą,
  •  Wykonanie tymczasowego zasilania sceny w dniu 30.06.2017r. do godziny 800 wraz z instalacją zasilającą.

Zamówienie publiczne wykonała firma EuroSpecBud z Katowic