Dodatkowe usługi

Worki pomarańczowe na bioodpady

Bezpośredni odbiór bioodpadów gromadzonych w workach LDPE 120 l koloru pomarańczowego jest możliwy za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł od worka. Są one wydawane w Urzędzie Gminy oraz Domu Kultury w Gostyni po uprzednim uiszczeniu opłaty – płatność będzie następowała przed wydaniem worków. Będą one odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym dla danej nieruchomości.

Kontenery

Istnieje możliwość zamówienia kontenera KP4 4m3 lub KP7 7m3  do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów w postaci odpadów zielonych. Koszt usług:

  • 350 zł/kontener – koszt dostarczenia przez podmiot realizujący zamówienie kontenera na nieruchomość
  • 549 zł/1000 kg – koszt przyjęcia i zagospodarowania odebranych z nieruchomości przez podmiot realizujący zamówienie odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  • 560 zł/1000 kg - koszt przyjęcia i zagospodarowania odebranych z nieruchomości przez podmiot realizujący zamówienie bioodpadów w postaci odpadów zielonych

Właściciel może złożyć oświadczenie, że pierwsze 1500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w zakresie zamówienia usługi dodatkowej chce rozliczyć w ramach ustalonego limitu. W takim przypadku pobierana jest opłata za koszt dostarczenia kontenera oraz koszt przyjęcia i zagospodarowania odpadów odebranych z nieruchomości przez podmiot realizujący zamówienie  powyżej limitu 1500 kg – zgodnie ze stawką 549 zł/1000 kg. Jeżeli masa dostarczonych łącznie odpadów nie przekroczy limitu 1500 kg, dostarczona ilość pomniejsza limit roczny.

Aby zamówić kontener, do Urzędu Gminy należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zamówienia usługi dodatkowej oraz dokonać wpłaty na wskazany numer rachunku bankowego Urzędu Gminy. Po spełnieniu tych warunków, zamówiony kontener zostanie dostarczony na nieruchomość w terminie do 7 dni. Jego odbiór nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia zamówienia, bądź po wcześniejszym telefonicznym, e-mailowym bądź osobistym zgłoszeniu do urzędu o możliwości jego wcześniejszego odebrania. Opłata określona będzie po dokonaniu przyjęcia i zważenia odebranych z nieruchomości przez podmiot realizujący zamówienie odpadów do zagospodarowania.


Załącznik: