Władze gminy

 

Wójt Gminy Wyry
Joanna Pasierbek-Konieczny
tel.: 32 325 68 00

Przyjmowanie stron:

poniedziałki w godz. 15:30 – 17:30
wtorki w godz. 9:00 – 10:00

Terminy spotkań można ustalać przez Sekretariat Urzędu
telefonicznie pod nr 32/325 68 00 lub drogą elektroniczną: e-mail urzad@wyry.pl

Zarządzenia Wójta Gminy

 

Sekretarz Gminy Wyry
Ewa Placha
tel.: 32 325 68 02

 

Skarbnik Gminy Wyry
Grażyna Słowik
tel.: 32 325 68 03

 

Przewodniczący Rady Gminy Wyry
Marek Gołosz
(Biuro Rady Gminy)
tel.: 32 325 68 14