Władze gminy

Wójt Gminy Wyry - zdjęcie.jpg 

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł
tel. 32 325 68 00

Przyjmowanie stron:

poniedziałek 16:00 - 18:00
piątek 10:00 - 11:00

Zarządzenia Wójta Gminy

 

Sekretarz Gminy Wyry
Ewa Placha
tel. 32 325 68 02

 

Skarbnik Gminy Wyry
Grażyna Słowik
tel. 32 325 68 03

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
Joanna Pasierbek - Konieczny
(Biuro Rady Gminy)
tel. 32 325 68 14