Matematyka Chemia i Fizyka

 EFS_POZIOM_kolor.jpg

W marcu 2018r w Gminie Wyry rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka – program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry”.  Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Wyr i Gostyni. Projekt ma na celu doskonalenie, rozwijanie wiedzy i umiejętności wśród 147 uczniów z zakresu matematyki, a także objęcie 46 uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyni kompleksowym programem edukacyjnym z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Celem jest również popularyzacja nauki na kierunkach ścisłych i technicznych, zwłaszcza wśród dziewcząt. W ramach zadania szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, a także monitory interaktywne, tablice interaktywne, tablety z niezbędnym oprogramowaniem.

Wartość projektu wynosi 296 671,88 zł z czego dofinansowanie jest równe 267 004,69 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2018 do 30.06.2019r.

 Projekt „Matematyka, chemia i fizyka  - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.