Szkoły

Szkoła Podstawowa w Wyrach

Zespół Szkół Wyry

KONTAKT:

ul. Puszkina 10
43-175 Wyry
tel: 32 323 01 52, 32 218 72 44
spwyry@wyry.pl
https://spwyry.edupage.org
Wirtualny spacer

Dyrektor: mgr Ilona Sobieraj

Zespół Szkół w  Wyrach,  powołany został 1 września 2003r. uchwałą nr VII/44/2003 Rady Gminy Wyry z dnia 14 maja 2003 r. W latach 2008 – 2011 w budynku szkoły przeprowadzono termomodernizację oraz generalny remont, dzięki czemu znacznie poprawiły się warunki i standard nauki i pracy. Zespół Szkół w Wyrach stał się nowoczesną, godną XXI wieku placówką.

Obecnie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 432 uczniów: 315 w Szkole Podstawowej oraz 117 w Gimnazjum. Zespół Szkół zatrudnia 44 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na problemy i sugestie młodzieży. W razie niepowodzeń do dyspozycji uczniów są wychowawcy, pedagodzy i psycholog szkolny.  Szkoła nastawiona jest na pracę z każdym uczniem stąd organizowane są zarówno zajęcia rozwijające zainteresowania jak również wyrównawcze, terapii pedagogicznej i terapeutyczne.

Uczniowie uczą się w 13 salach lekcyjnych. Szkoła dysponuje doskonale wyposażoną  pracownią komputerową i biblioteką z zapleczem multimedialnym. Posiada pracownię fizyczno - chemiczną, biologiczną, historyczną, geograficzną, matematyczną, plastyczną i obiekty sportowe: salę gimnastyczną, salkę do ćwiczeń korekcyjnych, boiska szkolne oraz świetlicę szkolną, która zapewnia opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia, już od godziny 7.00 (do godz. 16.00), a ponadto daje możliwość rozwijania zainteresowań. W szkole działa sklepik, w którym można kupić m.in. świeże bułki na śniadanie, a z obiadów w stołówce  korzysta dziennie ponad 180  uczniów. 

Szkoła Podstawowa w Gostyni

Zespół Szkół Gostyń

KONTAKT:

ul. Rybnicka 141
43-176 Gostyń
tel: 32 218 76 00, 32 323 06 33
szkola.gostyn@wyry.pl
https://spgostyn.edupage.org/

Dyrektor: mgr Irena Piszczek

Placówka nosi imię Bohaterów Września 1939.

Aktualnie w roku szkolnym 2015/2016 w 12 oddziałach szkoły podstawowej uczy się 267 uczniów, a w 6 oddziałach gimnazjum 120 uczniów. Atutem szkoły są mało liczebne klasy, sprzyjające budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i ułatwiające współpracę rodziców z nauczycielami. Wykwalifikowana kadra pedagogów utrzymuje wysoki poziom nauczania, co pozwala uczniom na dobry start  w  wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych, a także na zdobywanie nagród i wyróżnień w różnych konkursach, olimpiadach i festiwalach. Szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i olimpiad na szczeblu województwa i kraju.

Podczas pobytu w szkole uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, sprzętu multimedialnego, biblioteki z Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicy, dużej i małej sali gimnastycznej oraz siłowni. Maluchy mogą bawić się na szkolnym placu zabaw, a starsi uczniowie grać w piłkę na szkolnym boisku.