Szkoły

Szkoła Podstawowa w Wyrach

Zespół Szkół Wyry

KONTAKT:

ul. Puszkina 10
43-175 Wyry
tel: 32 323 01 52, 32 218 72 44
spwyry@wyry.pl
https://spwyry.edupage.pl
Wirtualny spacer

Dyrektor: mgr Ilona Sobieraj

 Ważne jest nauczyć ucznia – człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

           

            W roku szkolnym  2017/2018 w Szkole Podstawowej w Wyrach uczy się 425 uczniów w 22 oddziałach klasowych: 120 – w klasach I – III, 219 w kl. IV – VII oraz  86 w klasach gimnazjalnych. Placówka posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia edukację na najwyższym poziomie. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach kółek artystycznych oraz przedmiotowych. Pierwszoklasiści uczestniczą w zajęciach nauki gry w tenisa ziemnego. Dla wyrównania szans edukacyjnych uczniom zapewnia się udział w zajęciach specjalistycznych oraz dydaktyczno - wyrównawczych. Na uwagę zasługuje kontynuowana od pięciu lat, współpraca ze szkołami europejskim w ramach eTwinning.

            Uczniowie z sukcesami biorą udział w konkursach ogólnoszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkoła może się pochwalić laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, szczególnie z matematyki.

            Młodzież pod opieką wychowawców i nauczycieli angażuje się w organizację wielu akcji ekologicznych i charytatywnych. Warto podkreślić działalność charytatywną na rzecz osób                           z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wyrach. Wolontariusze – uczniowie z klas starszych, z dużym zaangażowaniem wspierają Lokalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, który co roku odbywa się w naszej szkole.

 

Warunki lokalowe:    

            Uczniowie uczą się w 17 salach lekcyjnych. Szkoła dysponuje doskonale wyposażoną pracownią komputerową i biblioteką z zapleczem multimedialnym. Posiada m. in. salę fizyczno – chemiczną z degestorium, biologiczno - przyrodniczą, historyczną, geograficzną, matematyczną, plastyczną. Większość, bo aż 10 sal jest wyposażona w tablice i dotykowe monitory interaktywne. W każdej sali znajduje się komputer z dostępem do Internetu. W szkole jest także sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń korekcyjnych oraz świetlica szkolna, która zapewnia opiekę, już od godziny 6.30 do godz. 16.30. W szkole działa sklepik, w którym można kupić m.in. świeże bułki na śniadanie, a z obiadów w stołówce korzysta dziennie ponad 250 uczniów.

            W latach 2008 – 2011 w budynku szkoły przeprowadzono termomodernizację oraz generalny remont, dzięki czemu znacznie poprawiły się warunki i standard nauki i pracy. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego etapu rozbudowy placówki – budowy nowej sali sportowej                    z siłownią i salką gimnastyczną wraz z zapleczem oraz placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i obiektów lekkoatletycznych, w tym skoczni w dal i 60-metrowej bieżni.

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni

Zespół Szkół Gostyń

KONTAKT:

ul. Rybnicka 141
43-176 Gostyń
tel: 32 218 76 00, 32 323 06 33
szkola.gostyn@wyry.pl

https://spgostyn.edupage.org/

https://www.facebook.com/spgostyn/

 

Dyrektor: mgr Irena Piszczek

 Aktualnie w roku szkolnym 2017/2018 w 19 oddziałach szkoły podstawowej uczy się 384 uczniów, w tym 73 w 4 oddziałach gimnazjalnych. Atutem szkoły są mało liczebne klasy, sprzyjające budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i ułatwiające współpracę rodziców z nauczycielami. Wykwalifikowana kadra pedagogów utrzymuje wysoki poziom nauczania, co pozwala uczniom na dobry start w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych, a także na zdobywanie nagród i wyróżnień w różnych konkursach, olimpiadach i festiwalach. Szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych oraz olimpiad na szczeblu województwa i kraju.

 

Podczas pobytu w szkole uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, sprzętu multimedialnego (monitorów i tablic interaktywnych), biblioteki z Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicy, dużej i małej sali gimnastycznej oraz siłowni. W czasie przerw międzylekcyjnych rozwijają swoje pasje w kąciku szachowym i gier planszowych. Maluchy mogą bawić się na szkolnym placu zabaw, a starsi uczniowie grać w piłkę na szkolnym boisku. Organizowane są również popołudniowe wyjazdy do różnych ośrodków kultury.