Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla - wyniki I przetargu

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działek przy ul. Motyla

17 grudnia odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek przy ul. Motyla w Gostyni.

Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone:

1) działka nr 4301/81 - 2 osoby,
2) działka nr 4302/81 - 2 osoby.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na zbycie działki 4301/81 wyniosła 124 000,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: „DOM DLA KAŻDEGO MG - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa” z siedzibą w Kaniowie.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na zbycie działki 4302/81 wyniosła 132 000,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: „DOM DLA KAŻDEGO MG - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa” z siedzibą w Kaniowie.

Wyniki pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Motyla-1.jpg

Załącznik:

Wyniki pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Motyla.pdf