Program Czyste Powietrze

Chcesz wymienić stary piec? Skontaktuj się z gminnym punktem konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” i uzyskaj pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Znak_KPO_Poziom_RGB.jpg.jpg Znak barw RP_linia zamykajaca_Poziom_RGB.jpg.jpg Znak_NextGenerationEU_Poziom_RGB.jpg.jpg

Beneficjentów chcących skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy:

e-mail: czystepowietrze@wyry.pl
tel.: 667 496 908

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 16) Porozumienia zawartego w dniu 14.01.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Gminą Wyry, dotyczącego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Gmina Wyry przedstawia informacje dotyczące realizacji Programu w okresie od dnia 14.01.2020 r. do dnia 16.06.2023 r.

Gmina Wyry

Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie od 14.01.2020 r.

Łączna kwota wypłaconych dotacji od 14.01.2020 r.

 

372

1 849 292,88 

Uchwała antysmogowa

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia, kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

 • wymiana do 31.12.2021 r. gdy kocioł ma więcej niż 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła mieści się w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
 • wymiana do 31.12.2025 r. gdy kocioł ma mniej niż 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),
 • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

 • osiąga sprawność cieplną min. 80 %
  lub
 • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Mieszkańcy Gminy Wyry, którzy chcą wymienić stary piec, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze. Więcej informacji w linkach poniżej.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Spis zagadnień

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie

O Kredycie Czyste Powietrze

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Jak złożyć wniosek o płatność?

Materiały do pobrania

 • Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 03.01.2023 Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 do programu – łącznie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 03.01.2023 Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023 Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023 Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023 Pobierz PDF
 • Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą podlegające dofinasowaniu w formie dotacji z prefinansowaniem Pobierz WORD

Dodatkowe narzędzia

Warto wiedzieć

 • Obowiązujące uchwały antysmogowe: nowa strona 
 • Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): nowa strona 

powrót