Podatek akcyzowy

Zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producenci rolni mogą składać w lutym w Urzędzie Gminy Wyry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Wyry wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W przypadku producentów rolnych posiadających bydło do wniosku powinien zostać dołączony dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2021 roku.

Naliczony zwrot podatku wypłacony zostanie w kwietniu 2022 r. na podany we wniosku numeru rachunku bankowego. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Urząd Gminy Wyry pod numerem telefonu 32/325 68 21.