Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Gmina Wyry w 2023 roku otrzymała wsparcie z Ministerstwa Sprawiedliwości na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Gostyni i OSP w Wyrach. W ramach zadania zostały zakupione m.in.  ubrania chemoodporne, rękawice dielektryczne, zblocze linowe, uprząż ewakuacyjna, kaski do ratownictwa wodnego i torba ratownicza.

Łączna wartość otrzymanego wsparcia wyniosła 20 000,00 zł.

Fundusz Sprawiedliwości.png