Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2017

Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2017. Zwycięstwo Polaków po raz trzynasty!

Gmina Wyry po raz trzynasty przeżyła oblężenie. 20 maja 2017r. w Gostyni na terenie przy ulicy Tęczowej spotkało się ponad 150 rekonstruktorów, którzy w strojach i z wyposażeniem wiernie odzwierciedlającym realia II wojny światowej odtworzyli walki, które odbyły się tu we wrześniu 1939 r. Jak co roku Bitwa przyciągnęła tłumy zwiedzających.

Zwycięstwo po raz trzynasty

Inscenizacja rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod „Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r”. Później główny punkt programu – inscenizacja walk. Czołgi z epoki, ponad 150 żołnierzy i godzinny pokaz z komentarzem na żywo Pana Pawła Lekkiego. Po inscenizacji, miał miejsce pokaz sprzętu wojskowego – Rosomak oraz pokaz sprzętu Jednostki Wojskowej AGAT. Wokół bunkra „Sowiniec” można było zwiedzać obozowiska inscenizatorów „Dioramy”, którzy w okopach i specjalnie przygotowanych namiotach prezentowali wyposażenie, z którego korzystało i korzysta współcześnie wojsko z różnych rejonów świata. Można było zobaczyć również zdalnie sterowane czołgi grupy RC TANK.

„Piknik Forteczny”

Po inscenizacji na zwiedzających czekały kolejne atrakcję. Na początek swoje umiejętności pokazali uczniowie ze Szkoły Sztuk i Sportów Walki ,,WOJOWNIK”, następnie miał miejsce koncert ,,Skazany na Bluesa’’ w wykonaniu zespołu Macieja Lipiny.  Na koniec zagrał zespół rozrywkowy TOPMUSIX.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, dla których Organizatorzy przygotowali konkurs związany ze sprzętem wojskowym, który pojawił się na tegorocznej Bitwie Wyrskiej.


 

Serdeczne podziękowania Wójta Gminy Wyry za pomoc i wsparcie przy organizacji

„Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2017” dla :

 

WSPÓŁORGANIZATORÓW:

Stowarzyszeniu Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„PRO FORTALICIUM” oraz grupom rekonstrukcji historycznej z całej Polski -

za przedstawienie „lekcji żywej historii” z Września 1939 roku

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach -

za pomoc w zorganizowaniu pokazu sprzętu i wyszkolenia

współczesnego Wojska Polskiego

 

PATRONATÓW HONOROWYCH - za nadanie wysokiej rangi imprezie:

Marszałkowi Województwa Śląskiego,

Wojewodzie Śląskiemu,

oraz

Staroście Powiatu Mikołowskiego

 

SPONSORÓW I DARCZYNCÓW - za wsparcie finansowe i rzeczowe:

Gmina Łaziska Górne, Starostwo Powiatowe, NOMAtools

MASTER- Odpady i Energia sp. z o.o.,

RPWiK Tychy S.A., Miconet sp. z o.o.,

Bank Spółdzielczy w Tychach, Rolnik sp. z o.o.

 

WŁAŚCICIELOM DZIAŁEK

w Gostyni przy ul. Tęczowej i ul. Tyskiej oraz

w Wyrach przy ul. Kopaniny i ul. Wagonowej -

za przychylność i nieodpłatne udostępnienie swoich nieruchomości

 

 

PATRONATÓW MEDIALNYCH –

za promocję w lokalnych, śląskich oraz ogólnopolskich mass mediach

 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH INSTYTUCJI I FIRM –

za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach i Gostyni, Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,

Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wyrach

oraz wszystkich innych, którzy przyczynili się
do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, m.in.:

Orkiestrze Dętej TAURON Wytwarzanie S.A

Panu Marcinowi Godzikowi- redaktorowi radia eM,

Panu Pawłowi Lekkiemu- redaktorowi Polskiego Radia

 

a zwłaszcza dla wszystkich UCZESTNIKÓW WIDOWISKA –

za czynne zachowywanie w pamięci pokoleń „Bitwy Wyrskiej 1-3 września 1939 r.”

 

 

Barbara Prasoł

 

Wójt Gminy Wyry


 

 

Zdjęcia poniżej zostały wykonane przez Aleksandrę Laskowską.