Plany wobec Gminy Wyry - autostrada A4-bis, zbiornik przeciwpowodziowy, szybka kolej itd.

Autostrada A4 bis

CPK

Zbiornik przeciwpowodziowy "Gostyń"

Autobusy metropolitalne - linia M12

Rewitalizacja linii kolejowych o nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim