Budowa placu zabaw w Gostyni

Okres realizacji: 2010
Wartość projektu: 70 000,00 zł (w tym 35 000,00 zł dofinansowania w ramach Programu Rządowego "Radosna Szkoła")

Opis projektu

Założenia rządowego programu "Radosna Szkoła":

Szkolny plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. 

Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Plac zabaw zlokalizowany jest w Gostyni przy ul. Rybnickiej (przy Zespole Szkół).

Na wyposażenie placu zabaw składają się:

  • zestaw zabawowy: dwie wieże ze zjeżdżalnią, drabinką i małą ścianką linową,
  • tramp ruchomy,
  • huśtawka równoważna drewniana,
  • drążki do przewrotów,
  • ściana wspinaczkowa o wym. 120*15*200 cm,
  • urządzenie linearne typu ”choinka”,
  • drabinka zręcznościowa,
  • ławka metalowo-drewniana z oparciem,
  • kosz na śmieci z zadaszeniem,
  • tablica informacyjna z regulaminem.

Urządzenia rekreacyjne posiadają tabliczki z instrukcją właściwego użytkowania.

Na terenie placu zabaw pod urządzeniami rekreacyjnymi zastosowano wykładzinę z pomarańczowych płyt gumowych czyli bezpieczną nawierzchnię, amortyzującą ewentualny upadek dziecka z wysokości 1,50 m (zgodnie z Polskimi Normami oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. programu „Radosna Szkoła”). Na terenie zielonym otaczającym plac zabaw wykorzystano istniejący trawnik oraz posiano nową trawę. Dosadzono również krzewy iglaste oraz drzewka liściaste – brzozę zwisającą.

Plac zabaw został wykonany przez  Zakład Handlowo Usługowy „ASKO” Kuczera Adam z Orzesza. 

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” Gmina Wyry otrzymała również wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach podstawowych Zespołu Szkół w Gostyni i Wyrach w łącznej kwocie 23 975,00 zł.