Laboratorium przedsiębiorczości i technologii

Kapitał ludzki - UE


Okres realizacji: 2014 – 2015
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Wartość projektu: 1 169 505,20 zł

Finansowanie:

 • 874 789,89 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • 154 374,69 zł – środki pochodzące z Budżetu Państwa
 • 140 340,62 zł – wkład własny partnerów

Opis projektu:

Gmina Wyry od września 2014 roku do czerwca 2015 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, projekt konkursowy LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII”.

Liderem projektu było Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych a partnerami: Gmina Łaziska Górne i Gmina Wyry.

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 320 uczniów (157K i 163M) oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych w 5 gimnazjach na terenie gmin Łaziska Górne i Wyry.

Dla uczestników projektu zaplanowano cykl warsztatów z zakresu: autoprezentacji, przedsiębiorczości, robotyki i poruszania się po współczesnym rynku pracy. Każdy z uczniów biorących udział w projekcie mógł uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do instytucji kultury, nauki i zakładów pracy. Mając na uwadze konieczność właściwego zaplanowania dalszej edukacji i ścieżki rozwoju zawodowego, gimnazjaliści biorący udział w projekcie mieli okazję skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Projekt ukończyło: 329 gimnazjalistów

W ramach projektu przeprowadzono:

 • 359 godzin warsztatu „Akademia Rynku Pracy”
 • 858 godzin konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym
 • 600 godzin warsztatu „Wprowadzenie do przedsiębiorczości, marketingu i planowania biznesu”
 • 704 godzin warsztatu „Autoprezentacja”
 • 320 godzin warsztatu „Kreatywność”
 • 360 godzin warsztatu „Robotyka dla młodzieży”

W ramach projektu zrealizowano:

 • 10 wizyt studyjnych do Fabryki Porcelany w Katowicach
 • 10 wizyt studyjnych do Średniowiecznego Grodu Rycerskiego w Byczynie
 • 10 wizyt studyjnych do Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
 • 10 wizyt studyjnych do Krakowa gdzie odbywały się zajęcia z animacji poklatkowej
  w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży oraz spektakle w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
 • 10 wizyt studyjnych do budynku redakcji i drukarni „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu
 • 5 wizyt studyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • 5 wizyt studyjnych do Instytutu Odkrywania Tajemnic w Katowicach

Strona internetowa projektu: laboratorium.csr.biz.pl