Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2023

Po trzech latach przerwy wraca Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń.

Termin: 20 maja 2023 r.

Więcej szczegółów wkrótce!

Inscenizacja ma na celu zaprezentowanie lekcji „żywej historii” naszej małej ojczyzny - wygranych przez Polaków walk z najeźdźcą hitlerowskim toczących się w dniach 1-3 września 1939 r. w obrębie Wyr i Gostyni.

Bitwa Wyrska 2023 zapowiedź.png

STOISKA HANDLOWE

Informacje dla stoisk handlowych z gadżetami militarnymi wystawianych podczas „Bitwy Wyrskiej - Boju o Gostyń 2023”.

Firmy zainteresowane wystawieniem, w sobotę 20 maja 2023 r. podczas „Bitwy Wyrskiej - Boju o Gostyń 2023” stoisk handlowych z gadżetami militarnymi powinny przesłać na adres Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry, w dwóch egzemplarzach podpisanych POROZUMIEŃ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023 r.

Prosimy o dokładne podanie powierzchni i formy sprzedaży oraz o dokładne zapoznanie się z porozumieniem (które należy podpisać!). W tym roku będą wyznaczane miejsca handlu poprzez wydzielenie podanych wcześniej powierzchni przez handlującego. Niedostosowanie się do powyższego warunku, będzie skutkować usunięciem stoiska z terenu i nałożeniem kar umownych.

UWAGA!!! Wystawców, którzy nie podpiszą porozumienia i nie dostarczą go do 5 maja 2023 r. (drogą pocztową, osobiście lub elektronicznie na adres: promocja@wyry.pl) do Urzędu Gminy Wyry, obowiązuje całkowity zakaz wystawienia stoiska na terenie imprezy.


Załączniki:

Porozumienie 2023 - stoiska handlowe.pdf

Uchwała ws. opłaty targowej 2023.pdf