Małe granty w 2016

Fundacja "Gwiazda Nadziei" złożyła w dniu 20 października 2016r. ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Akcja bezpłatnych badań w kierunku wykrycia zakażeń wirusem HCV na terenie powiatu mikołowskiego realizowana w ramach kampanii społecznej "Nie daj się zaskoczyć".

Oferta na realizację zadania publicznego Gwiazda Nadziei.JPG


Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie złożył w dniu 25 sierpnia 2016r. ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Daleki świat na wyciągnięcie ręki"

Daleki Świat na wyciągnięcie ręki Oferta 2016.JPG


Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego "Przez sprawność do aktywności".

Oferta realizacji zadania publicznego Przez sprawność do aktywności.JPG

Stowarzyszenie Podróżników TRAMP złożyło ofertę realizacji zadania publicznego "Bliżej Europy - IV część"

Oferta realizacji zadania publicznego Bliżej Europy - IV część 2016r.jpg


 

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia" Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy.

Oferta realizacji zadania publicznego Ochrona i promocja zdrowia (1).jpg