Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37)

RFIL.png

Okres realizacji: w trakcie realizacji

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie korytowania, podbudowy oraz wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni.