Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 300 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis: W ramach zadania zagospodarowana zostanie przestrzeń w Gostyni w rejonie biblioteki oraz przedszkola. Teren zostanie utwardzony z przeznaczeniem na postój samochodów, zabudowane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonane zostaną także nasadzenia zieleni.