Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370

RFIL.png

Okres realizacji: 2022

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 378 943,14 zł

Wartość dofinansowania: 290 037 zł

Opis: W ramach zadania zagospodarowana została przestrzeń w Gostyni w rejonie biblioteki oraz przedszkola. Teren został utwardzony z przeznaczeniem na postój samochodów, zabudowane zostały też elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonane zostały także nasadzenia zieleni.