Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2019

 

Jubileuszowa XV edycja "Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń"

odbyła się 25 maja 2019 r.

 

 

Gmina Wyry po raz piętnasty przeżyła oblężenie. 25 maja 2019 r. w Gostyni na terenie przy ulicy Tęczowej spotkało się 150 rekonstruktorów, którzy w strojach i z wyposażeniem wiernie odzwierciedlającym realia II wojny światowej odtworzyli walki, które odbyły się tu we wrześniu 1939 r. Jak co roku Bitwa przyciągnęła tysiące uczestników.

 

 

 Zwycięstwo po raz piętnasty!

 

Inscenizacja rozpoczęła się przemówieniem Wójta Gminy Wyry Pani Barbary Prasoł oraz złożeniem kwiatów pod „Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r”. Później główny punkt programu – inscenizacja walk. Czołgi z epoki, ponad 150 żołnierzy i godzinny pokaz z komentarzem na żywo Pana Pawła Lekkiego. Po inscenizacji, miał miejsce pokaz sprzętu wojskowego m.in.: Czołg PT-91 Malaj, Humvee, Oshkosh, pokaz kawalerii konnej w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego, oraz przelot samolotu CASA z  pokazem skoków spadochronowych wykonanych przez spadochroniarzy z Jednostki Wojskowej „Agat” w Gliwicach.

 

Wokół bunkra „Sowiniec” można było zwiedzać dioramy rekonstruktorów, którzy w okopach i specjalnie przygotowanych namiotach prezentowali wyposażenie, z którego korzystało i korzysta współcześnie wojsko z różnych rejonów świata. Przy schronie można było poczęstować się grochówką.

 

 

„Piknik Forteczny”

 

Po inscenizacji na zwiedzających czekały kolejne atrakcje. Na początek swoje umiejętności pokazali uczniowie ze Szkoły Sztuk i Sportów Walki ,,WOJOWNIK” następnie koncert gwiazdy wieczoru zespołu- „BACIARY” a po nich wystąpił zespoł OPTIMA z Łazisk Górnych. Na zakończenie bawiliśmy się przy muzyce z DJ.

Dla widzów została przygotowana również bogata oferta gastronomiczna. Powodzeniem cieszyły się stoiska handlowe - militarne. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci: strefa zabaw oraz imitacja pola minowego na którym przeprowadzono konkurs z nagrodami cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych.

 

 

 


 

 

Serdeczne podziękowania Wójta Gminy Wyry za pomoc i wsparcie przy organizacji

„Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2019” dla :

 

 

WSPÓŁORGANIZATORÓW:

Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach,

 

Stowarzyszeniu Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„PRO FORTALICIUM”

oraz grupom rekonstrukcji historycznej z całej Polski -

 

za przedstawienie „lekcji żywej historii” z Września 1939 roku

 

 

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach -

 

za wystawienie profesjonalnego stanowiska promującego akcje informacyjną

 

o naborze do Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym

 

akcentowaniem idei Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

 

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA PATRONATÓW HONOROWYCH

- za nadanie wysokiej rangi imprezie:

 

Ministrowi Obrony Narodowej,

 

Marszałkowi Województwa Śląskiego,

 

Wojewodzie Śląskiemu,

Przewodniczącemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

logo-gzm.png

 

oraz

 

Staroście Powiatu Mikołowskiego

 

 

SPONSORÓW I DARCZYNCÓW - za wsparcie finansowe i rzeczowe:

 

PGG - Polska Grupa Górnicza S.A.,

Re Alloys Sp. z o.o.,

TAURON Polska Energia - Partner Energetyczny Gminy Wyry

TAURON_LOGOTYP_wersja_PROMO_pionowa_wiodaca_CMYK.jpg,

 Starostwo Powiatowe w Mikołowie,

Gmina Łaziska Górne,

 

MASTER- Odpady i Energia sp. z o.o.,

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

 

 

WŁAŚCICIELOM DZIAŁEK

 

w Gostyni przy ul. Tęczowej, ul. Tyskiej i ul.Pod Lasem oraz

 

w Wyrach przy ul. Kopaniny i ul. Wagonowej -

 

za przychylność i nieodpłatne udostępnienie swoich nieruchomości

 

 

 

PATRONATÓW MEDIALNYCH –

 

za promocję w lokalnych, śląskich oraz ogólnopolskich mass mediach

 

 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH INSTYTUCJI I FIRM –

 

za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności:

 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach i Gostyni, Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,

 

Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, Straży Miejskiej z Łazisk Górnych,

Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie,

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wyrach,

Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu z Katowic,

 

 

oraz wszystkich innych, którzy przyczynili się
do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, m.in.:

 

Orkiestrze Dętej KWK „Bolesław Śmiały”

Panu Wojciechowi Wieczorkowi - konferansjerowi wydarzenia,

Panu Pawłowi Lekkiemu- redaktorowi Polskiego Radia - narratora inscenizacji

Dyrekcji i Uczniom Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych z Łazisk Górnych

oraz Technikum Kolejowego z Tychów,

 

 

podziękowania kieruję szczególnie do  wszystkich UCZESTNIKÓW WIDOWISKA –

 

za czynne zachowywanie w pamięci pokoleń „Bitwy Wyrskiej 1-3 września 1939 r.”

 

 

 

                                                                                                                         Barbara Prasoł

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Wyry

 

 

plakat b3 wyry-01.jpg

regulamin.jpg

 

Sponsorzy / Partnerzy : 

 

Powiat Mikołowski    Miasto Łaziska Górne        RPWiK Tychy


  PGG        Re Alloys     Master Odpady i Energia    Tauron Polska Energia

 

Patroni Honorowi :

 Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak     Wojsko Polskie 

 

 Wojewoda Śląski   Marszałek Województwa Śląskiego 

 

 Starosta Mikołowski    Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


 

Porozumienie - Stoiska handlowe

Porozumienie 2019 - stoiska handlowe.pdf

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2019 r..pdf

Wzór porozumienia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Wyry w dwóch egzemplarzach.


 

AKREDYTACJE - MEDIA - Zakończono przyjmowanie zgłoszeń akredytacji (termin upłynął 17.05.2019 r.)

 

Informujemy iż zakończył się proces elektronicznej akredytacji dla mediów oraz osób zainteresowanych udziałem w fotografowaniu imprezy „Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2019 r.”. Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską było wypełnienie i podpisanie formularza akredytacyjnego oraz oświadczenia o przestrzeganiu zasad.

Wypełniony i podpisany formularz i oświadczenie (mogą być zeskanowane w formacie pdf lub jpg) należało przesłać na adres mailowy: promocja@wyry.pl. Informacja o udzieleniu akredytacji dziennikarskiej zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą mailową.

Akredytację dziennikarzy i fotografów na „Bitwę Wyrską - Bój o Gostyń 2019 r.” w formie imiennego identyfikatora należy odebrać osobiście w namiocie Gminy Wyry w sobotę 25 maja 2019 r. do godz. 13.00 (w rejonie „Pikniku Fortecznego”). Otrzymana akredytacja uprawnia do wstępu na pole inscenizacji „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2019 r." oraz do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego i fotograficznego.

Ze względu na bezpieczeństwo podczas przebiegu inscenizacji „Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2019 r." obowiązuje zakaz poruszania się po polu „bitwy" za wyjątkiem terenu inscenizacji o szerokości 5 metrów od płotków zaporowych otaczających miejsce inscenizacji.

 

 

sponsorzy.png

Zobacz galerie zdjęć