Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Troskliwe Misie”

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 przekazujemy informację o możliwościach korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Troskliwe Misie”:

  1. w przypadku chęci korzystania z wychowania przedszkolnego w gminnych przedszkolach rodzice dziecka składają dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez te przedszkola. Zasady rekrutacji oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w wybranej placówce,
  2. w przypadku chęci kontynuacji wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu rodzice dziecka w terminie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. składają do wójta wniosek o zamiarze kontynuacji wychowania przedszkolnego w niepublicznej placówce. Wniosek można złożyć osobiście w Niepublicznym Przedszkolu „Troskliwe Misie” w Gostyni lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry bądź elektronicznie na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wyry: /xm62eyt661/skrytka.

W przypadku zgłoszenia zamiaru kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym prosimy nie brać udziału w rekrutacji do gminnych przedszkoli. Unikniemy w ten sposób podwójnego ujmowania jednego dziecka w procesie rekrutacji oraz w procesie zapewnienia miejsca w przedszkolu niepublicznym realizującym zadanie publiczne.

Niepubliczne przedszkole, w którym dzieci będą mogły w roku szkolnym 2024/2025 korzystać z wychowania przedszkolnego zostanie wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Po zakończeniu procedury konkursowej rodzice zostaną pisemnie poinformowani o wyniku wyboru niepublicznego przedszkola.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panią Gabrielą Pajor, osobiście w godzinach pracy urzędu (pokój nr 10) lub telefonicznie (32) 325 68 33.