Parafie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach

Kontakt:

ul. Ks. Franciszka Bojdoła 3
43-175 Wyry
tel: 32 218 71 88

strona internetowa

Wyry należały do parafii św. Wojciecha w Mikołowie. W 1919 r. utworzono w Wyrach kurację. Parafia erygowana została 1 VIII 1925 r. W 1922 r. rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła według projektu architekta Sliwki z Zabrza. Wykonawcą był Jan Wilk z Bytomia. Budowę ukończono w 1927 r. Wnętrze projektował artysta rzeźbiarz Konarzewski z Istebnej. Kościół poświęcił 27 VI 1927 r. dziekan dekanatu mikołowskiego ks. prałat Jan Kapica z Tychów.

Obecni duszpasterze:

  • Ks. Proboszcz Henryk Skorupa
  • Ks. Kazimierz Musioł
  • Ks. Edward Poloczek

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni

Kontakt:

ul. Rybnicka 175
43-176 Gostyń
tel: 32 218-76-44

strona internetowa

wirtualny cmentarz parafialny

Parafia gostyńska powstała w dniu 1 sierpnia 1925r. Od samych początków Gostyń należała do parafii mikołowskiej. Obok domku mającego służyć za plebanię, w roku 1922 zbudowano murowaną kaplicę, której uroczyste poświęcenie wraz z cmentarzem odbyło się w niedzielę 27 sierpnia 1922 r. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Skowroński - proboszcz Mikołowski. Obecną plebanię budowano w latach 1924 - 1925. Kaplica pomyślana była jako tymczasowy Dom Boży, gdyż spodziewano się, że w najbliższym czasie zostanie zbudowany większy kościół. W roku 1927 poszerzono kaplicę. Nowy ołtarz artystycznie rzeźbiony przez Pawła Kaizera, zbudowano w 1934 r.

W 1985 r. rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kaplicy cmentarnej, a potem budowę nowej świątyni. W 1989r. otrzymano zgodę na wzniesienie nowego kościoła. 14 września 1992 r. ks. bp. dr Gerard Bernacki wmurował kamień węgielny przywieziony przez poprzedniego księdza proboszcza z Ziemi Świętej. 13 września 1997 r. ks. arcybiskup metropolita katowicki dr Damian Zimoń konsekrował nowy kościół Podwyższenia Krzyża Świetego.

Obecni duszpasterze:

  • Ks. Proboszcz Henryk Nowara

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętych Piotra i Pawła w Gostyni

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętych Piotra i Pawła w Gostyni

Kontakt:

ul. Ks. Franciszka Olmy 4
43-176 Gostyń
tel: 32 218-76-33

strona internetowa

Aż do 1921 r. mieszkańcy Gostyni należeli do nader licznej, jak na owe czasy, rodziny parafialnej kościoła Św. Wojciecha w Mikołowie. W dniu 18 sierpnia 1935 r., dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła w Gostyni. Projekt świątyni sporządził architekt Affa z Katowic. Za patronów wybrano Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na mocy zezwolenia Kurii Biskupiej, aktu poświęcenia dokonał Ojciec Celestyn Rogowski, Salwatorianin z Mikołowa.

W 1939 r. poświęcono nowy kościół pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła. duszpasterstwo było prowadzone przez proboszcza i wikarego, w obu Gostyńskich kościołach równolegle. Rozległy teren parafii był m.in. powodem wydania dekretu przez ks. bp. dr Herberta Bednorza (9 grudnia 1975 r.), który dokonał podziału parafii na dwa rejony duszpasterskie. Część wschodnią z kościołem Św. Apostołów Piotra i Pawła, oraz zachodnią z kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego. Przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, liczącej ok. 900 wiernych założono osobne księgi metrykalne od dnia 1 stycznia 1976 r. W związku z tym powstały samodzielne duszpasterstwa przy obydwu kościołach, zaś proboszczowie stali się niezależnymi od siebie duszpasterzami.

Obecni duszpasterze:

  • Ks. Proboszcz Zdzisław Pławecki