Remont ul. Wagonowej

Remont nawierzchni ulicy Wagonowej, Wagonowej (boczna) i Zwycięstwa (boczna) w Wyrach

Okres realizacji: 2014
Wartość projektu: 24 415,50 zł

Opis projektu:

W listopadzie 2014r . wykonano roboty remontowe ulic Wagonowej, Wagonowej (boczna) i Zwycięstwa (boczna) w Wyrach.

Zakres robót obejmował:

  • ul. Wagonowa – uzupełnienie na długości 723 mb poboczy klińcem o uziarnieniu 0-31 mm na szerokość 0,50 m wraz z miejscowym podkorytowaniem i regulacją dwóch zasuw,
  • ul. Wagonowa (boczna) – wyprofilowanie i ułożenie nawierzchni z klińca – piaskowiec godulski gr. 8cm, na długości 120 mb i szerokości 3 mb, regulacja 6 szt. zasuw,
  • ul. Zwycięstwa (boczna) – zabudowanie 15 mb krawężnika drogowego na ławie betonowej, wykonanie wpustu ulicznego żeliwnego wraz z przykanalikiem z rury PCV f200 długości 12 mb i umocnieniem wylotu.