Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy

REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY I ROZWOJU GMINY

Zakres działania

 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej tj. m.in.:
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zawarciem umów, aneksów,
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przy aplikowaniu o środki zewnętrzne,
 • realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ich rozliczanie,
 • rozpowszechnianie informacji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,
 • stały monitoring prac nad zgłaszanymi projektami o dofinansowanie, w tym w ramach środków z Unii Europejskiej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym m.in.:
  • ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
  • przyjmowanie i ocena ofert w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • rozliczanie udzielonych dotacji,
  • przygotowywanie sprawozdań,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentów strategicznych gminy (m.in.: strategia, plan rozwoju lokalnego, plany odnowy miejscowości).                 

Kierownik Referatu

 

Aleksandra Morcinek, tel. 32 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 7

 

Pracownicy: 

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Tomasz Świerkot

32 325 68 32

fundusze.ug@wyry.pl

czystepowietrze@wyry.pl

 

prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze

I piętro pok. nr 7

Emilia Jegła

32 325 68 13

dotacje@wyry.pl

obsługa projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, prowadzenie spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

I piętro pok. nr 7

Halina Płoneczka

32 325 68 32

725 934 529

ekodoradca@wyry.pl

ekodoradca, wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza

I piętro pok. nr 7