Referat Finansowy i Budżetu

REFERAT FINANSOWY I BUDŻETU

Zakres   działania

W   zakresie podatków i opłat:

 1. ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg i zwolnień podatkowych,
  w tym: umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty  spłaty zaległości podatkowych, udzielanie pomocy publicznej
 3. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i wniosków o ustanowienie hipoteki,
 4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach i opłatach,
  o dochodach z gospodarstwa rolnego.

W   zakresie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 1. przygotowanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry,
 2. realizacja i obsługa finansowa budżetu gminy,
 3. sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie realizacji budżetu i z wykonania budżetu gminy za dany rok.

 

Kierownik Referatu

Grażyna Słowik – Skarbnik Gminy, tel. 32 325 68 03, email: skarbnik@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 6

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Janina                
Duda

32 325 68 53

ksiegowosc@wyry.pl

z-ca Skarbnika Gminy    

parter
pok. nr 2

Beata Schlimok   

32 325 68 53                    

finanse@wyry.pl

prowadzenie księgowości budżetowej 

parter
pok. nr 2

Elżbieta Przekazińska 32 325 68 51 ksiegowosc.fn@wyry.pl Prowadzenie księgowości podatkowej, transport

parter

pok. nr 2

Hanna Moroń - Kozina

32 325 68 23

odpady.fk@wyry.pl

prowadzenie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami   komunalnymi

parter
pok. nr 5

Dominika Drażyk

32 325 68 50

podatki@wyry.pl

prowadzenie spraw podatkowych, osoby prawne

parter
pok. nr 2

Izabela 
Małek

32 325 68 50

podatki.prawne@wyry.pl

prowadzenie spraw podatkowych, osoby prawne

parter
pok. nr 2

Ewa Nieszporek

32 325 68 54

place@wyry.pl

prowadzenie spraw płacowych

II piętro
pok. nr 15

Dorota Kontna

32 325 68 52

kasa@wyry.pl

prowadzenie kasy

parter
pok. nr 2