Referat Finansowy i Budżetu

REFERAT FINANSOWY I BUDŻETU

Zakres   działania

W   zakresie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej:

  1. przygotowanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry,
  2. realizacja i obsługa finansowa budżetu gminy,
  3. sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie realizacji budżetu i z wykonania budżetu gminy za dany rok.

 

Kierownik Referatu

Grażyna Słowik – Skarbnik Gminy, tel. 32 325 68 03, email: skarbnik@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 6

Pracownicy:

 

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Janina                
Duda

32 325 68 53

ksiegowosc@wyry.pl

z-ca Skarbnika Gminy    

parter
pok. nr 2

Beata Schlimok   

32 325 68 53                    

finanse@wyry.pl

prowadzenie księgowości budżetowej 

parter
pok. nr 2

Ewa Nieszporek

32 325 68 54

place@wyry.pl

prowadzenie spraw płacowych

II piętro
pok. nr 15

Dorota Kontna

32 325 68 52

kasa@wyry.pl

prowadzenie kasy

parter
pok. nr 2