Gminna Rada Seniorów

W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, zarządzeniem wójt Gminy z dnia 20 grudnia 2022 roku, powołana została Gminna Rada Seniorów.

Jej kadencja potrwa 3 lata. Siedzibą Rady jest budynek Domu Kultury w Gostyni. Swoje stanowisko, seniorzy mogą wyrażać w formie uchwał, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. Obsługę administracyjną Rady zapewni Wójt Gminy Wyry.

Czlonkowie_Gminnej_Rady_Seniorow_w_Gminie_Wyry.jpg  II_posiedzenie_Gminnej_Rady_Seniorow.jpg