Gminna Rada Seniorów

W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, zarządzeniem Wójt Gminy z dnia 20 grudnia 2022 roku, powołana została Gminna Rada Seniorów. Jej kadencja potrwa 3 lata. Siedzibą Rady jest budynek Domu Kultury w Gostyni.

Obsługę administracyjną Gminnej Rady Seniorów prowadzi:

Zofia Syta
Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry

pokój nr 12 (II piętro)
telefon: 32 325 68 12
e-mail: kierownik.ksa@wyry.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 17:00
  • wtorek - czwartek od godz. 7:30 do godz.15:30
  • piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Czlonkowie_Gminnej_Rady_Seniorow_w_Gminie_Wyry.jpg  

Przewodnicząca: Anna Cebula
Wiceprzewodniczący: Henryk Jegła

Radni:                                                                 

Helena Bem-Walczyk

Wanda Borowska

Danuta Buczek

Anna Cebula

Michał Choroba

Lidia Fuchs

Henryk Jegła

Urszula Swadźba

Łucja Szczepek

II_posiedzenie_Gminnej_Rady_Seniorow.jpg