Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Numer projektu: WND.RPSL.11.01.03-24-00BF/20

Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry

Projekt realizowany jest od 15 marca 2021 roku do końca czerwca 2022 r. w Gminnym Przedszkolu (GP) w Wyrach i w Gostyni. Rozpoczęcie wsparcia dla przedszkolaków w postaci dodatkowych zajęć planowane jest w pierwszej połowie kwietnia.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez poszerzenie oferty
edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w gminnych placówkach, doposażenie przedszkoli w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne oraz doposażenie do placów zabaw. Grupa docelowa to 224 dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli oraz 6 nauczycielek pracujących w tych przedszkolach.

W Gminnym Przedszkolu w Gostyni zakupiono już pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych, doposażono plac zabaw w piaskownice, wyposażono salę do zajęć z integracji sensorycznej oraz zakupiono monitor interaktywny. Dzieci wymagające wsparcia uczestniczą w zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej oraz dogoterapii.

W Gminnym Przedszkolu w Wyrach zaplanowano zajęcia z logorytmiki, bajkoterapię, zajęcia ruchowe oraz terapię logopedyczna z rozwijaniem umiejętności manualnych. Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym. Zakupione zostały już pomoce dydaktyczne, a na przedszkolnym placu zabaw trwają również prace montażowe zestawu zabawowego.

Wartość projektu to 352 062,50 zł z czego 299 253,12 zł to dofinansowanie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Projekt „Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (1).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (2).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (3).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (4).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (5).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (6).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (7).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (8).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (9).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (10).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (11).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (12).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (13).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (14).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (15).jpgWsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry - Gminne Przedszkole w Gostyni (16).jpg

integracja sensoryczna 2.jpgintegracja sensoryczna.jpgpiaskownica.jpegpiskownica 2.jpeg

zajęcia z dogoterapii.jpgzajęcia z dogoterapii 4.jpgzajęcia z dogoterapii 2.jpgzajęcia z dogoterapii 3.jpg