Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu

RFIL.png

Okres realizacji: 2021-2023

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 912 283,00 zł

Wartość dofinansowania: 912 283,00 zł

Opis: Zakres projektu obejmuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy na 50 miejsc wraz z termomodernizacją. W ramach zadania zostanie również wybudowany parking wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna o mocy 53,04 kW.