Zdalna szkoła

0001(5)(2).jpg

Okres realizacji: 2020

Program: Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Wartość projektu: 58 449,60 zł

Wartość dofinansowania: 58 449,60 zł

Opis: W ramach projektu „Zdalna szkoła” do szkół podstawowych w Wyrach i Gostyni trafiły w sumie 22 laptopy wraz z oprogramowaniem. Szkoły przekazały tymczasowo sprzęt uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera umożliwiającego uczestniczenie w zdalnej nauce.