Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego

Regionalny Program Operacyjny


Okres realizacji: 2010 – 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Program Rozwoju Subregionu Centralnego); Priorytet: III Turystyka; Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna; Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne

Wartość projektu: 2 175 566,00 zł

Finansowanie:

  • 1 607 184,42 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 326 334,90 zł – środki pochodzące z budżetów gmin (partnerów projektu)

Opis projektu:

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami.
W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu była Gmina Orzesze.

Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W ramach projektu zostało wytyczonych 247,76 km nowych oraz zmodernizowanych zostało 30 km istniejących tras rowerowych wraz z miejscami postojowymi i oznakowaniem.

Ścieżki rowerowe prowadzą przez tereny urozmaicone krajobrazowo, po trasach o nawierzchni asfaltowej, utwardzonych drogach szutrowych, leśnych duktach i ścieżkach.

Realizacja projektu poszerzyła i znacznie wzbogaciła infrastrukturę turystyczną regionu, podniosła jego atrakcyjność, wpłynęła pozytywnie na rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Na terenie Gminy Wyry powstało 34,18 km tras rowerowych, 6 wiat oraz jedno miejsce postojowe.

Strona internetowa projektu z dostępem do mapy tras rowerowych: www.roweremprzez.pl/witamy