Posiedzenia Rady Gminy Wyry i Komisji

XII Sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się 21 listopada 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/64992

Komisje:

Posiedzenie nr 11 (Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej) odbędzie się 18 listopada 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65746

Posiedzenie nr 11 (Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry) odbędzie się 18 listopada 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65742

Posiedzenie nr 10 (Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa) odbędzie się 19 listopada 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65747

Posiedzenie nr 11 (Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń) odbędzie się 19 listopada 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65740

Posiedzenie nr 11 (Komisja Budżetowa) odbędzie się 20 listopada 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65484