Posiedzenia Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 04.04.2017r. (wtorek) o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Omówienie tematyki związanej z rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  

/-/  Barbara Polok


 XXVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 12.04.2017r. (środa) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Uchwały Rady Gminy:

1)      w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wyry, dotyczących wejścia gminy Wyry w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (uchwała)*.

 1. Zakończenie obrad.

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 /-/ Elżbieta Słomka    


Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.04.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2016 rok wraz z materiałami uzupełniającymi.

4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.    Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.    Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                       
/-/Herbert Rzepka