Posiedzenia Rady Gminy Wyry i Komisji

Posiedzenia Komisji Stałych odbędą się w następujących terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 marca. Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/79.

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w dniu 12 marca. Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/79993.