Posiedzenia Rady Gminy Wyry i Komisji

Najbliższe posiedzenia, w trybie zdalnym:

Poniedziałek, 26 kwietnia:

Wtorek, 27 kwietnia:

Środa, 28 kwietnia:

Czwartek, 29 kwietnia:

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.