Posiedzenia Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie  15:30.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji                   

  /-/  Barbara Polok     


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałeko godz. 16:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 16:30 – wizja lokalna na ulicy Zwycięstwa - boczna
  Przejazd do Urzędu Gminy Wyry
  2. Otwarcie obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji              

 /-/  Wojciech Surma     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 15:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 1500 Zbiórka na ul. Bojdoła (parking przy kościele pw. NSPJ w Wyrach).
 2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry.
 3. Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.
 4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 17:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
 4. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 5. Godz. 18:00 Spotkanie z mieszkańcami w sprawie uregulowania dojazdu do posesji przy ul. Pszczyńskiej i ulicy Spokojnej
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska   


 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25.10.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           
/-/ Herbert Rzepka