Posiedzenia Rady Gminy Wyry i Komisji

  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 2 lipca

Szanowni Państwo,

Zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 16:30.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/eec17bc5-7e40-4.

Z poważaniem
Adam Myszor - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  • Posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń - 6 lipca

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/92585.

Z poważaniem
Piotr Profaska - Przewodniczący

  • Posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry - 6 lipca

Szanowni Państwo

Posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/92928.

Z poważaniem
Wojciech Surma - Przewodniczący

  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - 7 lipca

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/92586.

Barbara Polok
Przewodnicząca Komisji

  • Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa - 8 lipca

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/92912.

Z poważaniem
Mirosław Sikora - Przewodniczący

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.