Posiedzenia Rady Gminy Wyry i Komisji

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 2 (Komisja skarg, wniosków i petycji) odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/35657

 

Franciszek Smykla 

Przewodniczący Komisji

 


 

Szanowni Państwo,

Sesja nr 2 odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/32145

 

Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 3 (Komisja Budżetowa) odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/31207Szymon Załęcki

Przewodniczący Komisji

 


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 2 (Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa)

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/32478

 

Mirosław Sikora

Przewodniczący Komisji

 


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 2 (Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry) odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/31204

 

 

Wojciech Surma 

Przewodniczący Komisji