Informacje o dostępności

Strona internetowa www.wyry.pl Urzędu Gminy Wyry została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami Web Content Accesibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Modyfikacja strony dotyczy jej funkcjonalności, w celu ułatwienia przemieszczania się po stronie osobom niepełnosprawnym, o różnym stopniu upośledzenia. Ponadto strona ma być zrozumiała, prosta w nawigowaniu i wyszukiwaniu informacji. Serwis ma być również pomocny dla użytkownika w przypadku wprowadzania danych, a całość materiałów publikowanych na stronie ma być łatwa w odczytaniu dla użytkownika, które to materiały mają posiadać alternatywny sposób przedstawienia informacji.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami:

  • WCAG 2.0
  • Wytyczne dotyczące implementacji WCAG dla strony internetowej Gminy Wyry zostały określone dla czterech podstawowych zasad zgodności z WCAG, tj. Postrzegania, Funkcjonalności, Zrozumiałości, i Kompatybilności.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Witryna Urzędu Gminy Wyry spełnia wszelkie stawiane wymagania, w szczególności obrazki występujące na stronie są opisane treścią alternatywną, treści alternatywne są prawidłowo osadzone (np. nie dublują się) co jest bardzo istotne w przypadku wykorzystania programów czytających, jak też przeglądarek nietekstowych. Witryna posiada alternatywne wersje kolorystyczne tj. wersje o wysokim kontraście, a powiększenie witryny do 200% nie powoduje zmiany jej układu, co wynika bezpośrednio z responsywności samego portalu.

W przedmiocie zrozumiałości witryna oparta została na jednym szablonie przedstawiania informacji użytkownikowi przez co jest ona czytelna, a nawigowanie po niej jest intuicyjne. Sama witryna nie zawiera elementów aktywnych mogących wprowadzić w błąd, a zmiana wersji kolorystycznej nie wpływa w żaden sposób na prezentowaną treść.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność wszelkich elementów z klawiatury pozwala na poruszanie się po niej bez użycia urządzeń wskazujących.