Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69)

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 15 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł

Opis: W ramach zadania przewidziano do wykonania okrawężnikowanie i zabudowę cieków betonowych.