Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu

RFIL.png

Okres realizacji: 2021-2023

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 912 283,00 zł

Data zawarcia umowy: 6.09.2021 r.

Wartość umowy/umowy ramowej: 4 117 800,15 PLN

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesięcy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu:

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dwóch zadań:

a) Zadanie 1 – „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni z zagospodarowaniem terenu”

Zadanie będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów, projektu parkingu z uwzględnieniem nowych wjazdów, projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej oraz przebudowę instalacji gazowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141” opracowany przez Firmę Inżynieryjno – Konsultingową „ARCUS” S. C.

W zakresie zadania należy wykonać m.in. następujące roboty:

 • Roboty rozbiórkowe i budowlane,
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe,
 • Instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, gazowe wraz z przebudową przyłącza gazu,
 • Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową parkingu, oświetleniem i monitoringiem,
 • Wyposażenie (zgodnie z dokumentacją),

b) Zadanie 2 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni”

Zadanie będzie realizowane w trybie „projektuj – buduj” w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania wykonać należy m.in.:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
 • Instalacja ogniw fotowoltaicznych,
 • Modernizacja kotłowni,
 • Docieplenie nieocielonych ścian zewnętrznych wraz z otynkowaniem,
 • Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej,
 • Likwidacja ścianek z luksferów,
 • Malowanie elewacji budynku.

Opis: Zakres projektu obejmuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy na 50 miejsc wraz z termomodernizacją. W ramach zadania zostanie również wybudowany parking wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna o mocy 53,04 kW.

Trwają roboty budowlane w ramach zadania związanego z rozbudową świetlicy i modernizacją kuchni w Szkole Podstawowej w Gostyni. Trwają prace związane z montażem wentylacji mechanicznej oraz prace wykończeniowe na części dobudowanej świetlicy. Wykonawca zakończył wykonanie nawierzchni parkingu za szkołą. Trwają prace budowlane w kuchni szkoły. Od dnia 23.06.2023r. Wykonawca rozpocznie prace w części istniejącej świetlicy. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca lipca br., a do końca sierpnia br. wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie.