Konkursy

rok 2022

  1. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ochrona zdrowia      Plik dostępny cyfrowo

  2. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2022 rok           Plik dostępny cyfrowo           Formularz zgłoszenia kandydata

  3. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                        (plik dostępny cyfrowo>>)

  4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry           (plik dostępny cyfrowo>>)

  5. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry na 2022 rok

  6. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

  7. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin      (plik dostępny cyfrowo>>)

  8. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2022 roku    (plik dostępny cyfrowo>>)

  9. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego