Konkursy

 1. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Wyry na 2018 rok.
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 3. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 4. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3,będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
 5. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wyry w 2018 roku 
 6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
 7. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 8. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3
 9. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
 10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
 11. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 12. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
 13. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry w 2017r. 
 14. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 15. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 16. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3