Rolnictwo

Powstające w gospodarstwach rolnych odpady takie jak folie, sznurki, opony można dostarczyć za opłatą do:

  • Ekoplast - Produkt Sp. z o.o. ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn, tel. 33 858 00 75
  • Trans Południe ul. Podgrodzie 8B, 39-200 Dębica, tel. 14 680 87 03, 500 009 860