Słoneczna Gmina Wyry

EFRR_POZIOM_kolor.jpg

 


Okres realizacji: 2017 – 2019 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Wartość projektu: 1 749 312,99 zł

Finansowanie:

  • 855 037,08 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 894 275,91 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Słoneczna Gmina Wyry

Celem projektu jest „Wzrost efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wyry”.

Dzięki realizacji projektu powstało 85 instalacji OZE – 73 instalacje fotowoltaiczne i 12 instalacji solarnych na terenie obu miejscowości Gminy Wyry.

Głównym celami projektu są poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wyry. Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” wpłynie pozytywnie na powietrze w Gminie. Dodatkowo zastosowanie systemów OZE posiada walory edukacyjne, które pozytywnie wpłyną na świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę - Firmę EkoEnergia Polska Sp.z o.o z Kielc.

Instalacje zostały zamontowane na budynkach i posesjach mieszkańców na następujących ulicach:

Wyry, ulice: Kopaniny, Zwycięstwa, Pszczyńska, Ładna, Wagonowa, Markiela, Puszkina, Rubinowa, Słoneczna, Łabędzia, Zawodzie, Magazynowa, Zjednoczenia, Leśniczówka, Tysiąclecia, Profilowa,

Gostyń, ulice: Miarowa, Motyla, Brzozowa, Fityki, Pszczyńska, Tęczowa, Tyska, Sosnowa, Dębowa, Akacjowa, Rybnicka, Rybczyńskiego, Wiśniowa, Łuczników, Leśna, Brzozowa,