Gmina Wyry złożyła wnioski do Regionalnego Planu Transportu dla Województwa Śląskiego

W związku z przystąpieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do opracowania Regionalnego Planu Transportu dla Województwa Śląskiego gmina Wyry złożyła do uwzględnienia w tym dokumencie dwa wnioski dotyczące projektów służących rozwojowi systemu transportu:

  • realizację przebudowy drogi wojewódzkiej 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1,
  • rewitalizację linii kolejowych o nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim i uruchomienie tych linii dla pasażerów.

W piśmie skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego złożono również wnioski o nieuwzględnianie w Planie Transportu dla Województwa Śląskiego następujących projektów:

  • budowy autostrady A-4 bis,
  • planowanych wariantów trasy kolei dużej prędkości przechodzącej przez gminę Wyry (7 szprychy, czyli linii o numerze 170 w ramach projektowanego Programu Kolejowego CPK).

Gmina Wyry od kilku lat jest wybierana jako dobre miejsce do zamieszkania, co sprzyja dużemu rozwojowi mieszkalnictwa jednorodzinnego. Z roku na rok następuje wzrost demograficzny. Na koniec 2020 roku naszą gminę zamieszkiwało około 8 500 mieszkańców. Według danych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli prognozuje się u nas największy wzrost liczby ludności w latach 2017-2030 spośród gmin członkowskich w wysokości aż 21,20%. Podczas gdy miasta borykają się z problemem odpływu ludności, nasze miejscowości Wyry i Gostyń cieszą się dużą popularnością szczególnie wśród młodych osób. Tereny, które jeszcze dekadę temu stanowiły pola uprawne i pastwiska, dzisiaj są mocno zurbanizowane. Zaprojektowanie i realizacja zarówno budowy autostrady A-4 bis, jak i trasy kolei dużej prędkości, spowodowałyby utratę dorobków życia naszych mieszkańców, liczne wysiedlenia, a przede wszystkim utratę  walorów gminy wiejskiej, gdzie ludzie odnajdują ciszę i spokój.

powrót