Spółka CPK odrzuciła propozycję samorządów powiatu mikołowskiego

Spółka CPK odrzuciła dziś (18/02) wariant trasy kolei dużych prędkości zaproponowany wspólnie przez samorządy powiatu mikołowskiego, omijający tereny zamieszkałe naszej gminy.

Przypomnijmy, że w ramach projektowanego Programu Kolejowego CPK ma powstać w sumie 12 tras kolejowych łączących Warszawę oraz Centralny Port Komunikacyjny z różnymi rejonami Polski. W omawianych na wcześniejszych etapach prac projektowych wersjach trasy jednej z projektowanych linii o numerze 170 (7 szprycha), Gmina Wyry nie była brana pod uwagę. Sytuacja uległa diametralnej zmianie w październiku 2020 r., kiedy przedstawione zostały zupełnie nowe wersje przebiegu trasy – zielona i żółta, które są absolutnie nieakceptowalne zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców. Rada Gminy Wyry na nadzwyczajnym posiedzeniu, które odbyło się 10 grudnia 2020 r. wyraziła stanowczy sprzeciw wobec, projektowanej przez Centralny Port Komunikacyjny, nowej linii kolejowej przecinającej teren naszej gminy i przyjęła uchwałę w tej sprawie. Treść protestu dostępna jest tutaj.

Kwestia budowy kolei dużych prędkości dotyczy nie tylko naszej gminy, ale także Łazisk Górnych, Mikołowa, czy Orzesza, gdzie proponowane warianty również zbyt ingerują w infrastrukturę miejską i tereny rekreacyjne. Pod koniec stycznia odbyło się więc pierwsze spotkanie władz samorządowych powiatu mikołowskiego z władzami Katowic, Tychów, powiatu pszczyńskiego i Kobióra. Przedstawiciele naszego powiatu opowiadali się wówczas za trasą przebiegającą wzdłuż istniejącej linii kolejowej Katowice – Tychy, a następnie przez lasy kobiórskie i pszczyńskie. Ten wariant poparły Katowice, lecz sprzeciwiły się Pszczyna i Kobiór.

W sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska gmin powiatu mikołowskiego, 9 lutego odbyło się kolejne spotkanie. Podjęto wówczas decyzję, że projektantom CPK zaproponowana zostanie trasa, która będzie omijała tereny zamieszkałe naszego powiatu. Następne spotkanie w tym temacie z przedstawicielami spółki CPK zaplanowano na czwartek, 18 lutego. W jego trakcie zaprezentowana została koncepcja trasy (na mapce linia fioletowa przerywana), przygotowana przez Wójt Gminy Wyry, Barbarę Prasoł. Zakładała ona przebieg linii kolejowej głównie przez tereny leśne niezamieszkałe naszego powiatu, w części równolegle do już istniejącej linii E-65 Katowice – Bielsko.

W rezultacie przeprowadzonych rozmów, spółka CPK odrzuciła wspólną propozycję gmin powiatu mikołowskiego i podtrzymała ustalone wcześniej podwarianty trasy, z których zielona oraz żółta narusza tereny zamieszkałe w naszej gminie. Gmina Wyry, jak i pozostałe samorządy powiatu mikołowskiego, wyraziły po raz kolejny stanowczy sprzeciw wobec tych propozycji spółki.

Dalszym etapem prac w związku z powstającym projektem linii kolejowej będzie przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (marzec 2022), a następnie utworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Wtedy zostanie wybrany wariant inwestorski, który poddany będzie konsultacjom społecznym. O wszystkich kolejnych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

CPK

Wspólny wariant samorządów powiatu mikołowskiego został oznaczony linią fioletową przerywaną

CPK

Wariant zielony i żółty narusza tereny zamieszkałe Gminy Wyry

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00