Aktualności

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

  W dniu 25 lutego 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

 • Informacja

  dot. programu wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy

 • Zaproszenie

  na szkolenie specjalistyczne dla producentów rolnych

 • Wykaz nieruchomości

  stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży - ul. Dębowa w Gostyni i Leszczynowa w Wyrach

 • Informacja

  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 • Informacja

  oferta na realizację zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Bliżej Europy - II część"

 • Zawody narciarskie odwołane!

  V Mistrzostwa Gminy Wyry w Narciarstwie Alepejskim, które miały zostać przeprowadzone w dniu 22 lutego 2014 roku w Brennej - nie odbędą się!

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodując zamarzanie mokrych po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 0°C, przy gruncie do -4°C.

 • Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa mebli przedszkolnych i biurowych dla Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 • Randka w ciemno

  spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich w Domu Kultury w Gostyni

 • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

  Od 1 do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Wyry będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.