Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

   W dniu 29.05.2014r. (czwartek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro) odbędzie się XL sesja Rady Gminy Wyry.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Wyry.
4. Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):
a) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni,
b) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,
c) sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (od 25.04.2014r).
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 25.04.2014r).
7. Interpelacje Radnych.
8. Zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Uchwały Rady Gminy:
1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2014-2023 (uchwała)*.
2) Przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2014 rok (uchwała)*.
3) Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wydzierżawienia na czas określony do dnia 16.02.2019r. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyry (uchwała)*.
4) Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyry (uchwała)*.
5) Uchwalenie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
6) Ustalenie ekwiwalentu pieniężnego (uchwała)*.
11. Zakończenie obrad.


    Przewodniczący Rady Gminy Wyry 
                 /-/ Andrzej Wyroba  

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00