Elektroniczna akredytacja dla mediów

Informujemy, że od dziś, tj. 12 maja 2014 rusza proces elektronicznej akredytacji dla mediów oraz osób zainteresowanych udziałem w fotografowaniu imprezy „Bitwa Wyrska”. Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską jest wypełnienie formularza akredytacyjnego, którego wzór znajduje się tutaj. Zastrzegamy, iż w pierwszej kolejności akredytacje dostaną patronaty medialne, w dalszej kolejności rozdysponujemy 25 akredytacji (zgłoszonych formularzem, wg kolejności zgłoszeń). Gmina Wyry ma prawo odrzucenia prośby o akredytację bez podania przyczyny.

Informujemy, iż składający prośbę o akredytację musi być osobą pełnoletnią.

Wypełniony formularz (może być zeskanowany w formacie pdf lub jpg) należy przesłać na adres mailowy: dotacje@wyry.pl. Informacja o udzieleniu akredytacji dziennikarskiej zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą mailową.

Akredytację dziennikarzy i fotografów na Bitwę Wyrską 2014 r. w formie imiennego identyfikatora należy odebrać osobiście w namiocie Gminy Wyry w sobotę 24 maja 2014 r. do godz. 13.00 (w rejonie „Pikniku Fortecznego”).
Otrzymana akredytacja uprawnia do wstępu na pole inscenizacji „Bitwy Wyrskiej" oraz do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego i fotograficznego.

Ze względu na bezpieczeństwo podczas przebiegu inscenizacji „Bitwy Wyrskiej" obowiązuje zakaz poruszania się po polu „bitwy" za wyjątkiem terenu inscenizacji o szerokości 5 metrów od płotków zaporowych otaczających miejsce inscenizacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja 2014 roku. 

 

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00