Co nam grozi w związku z inwestycją CPK - relacja ze spotkania

Wczoraj po południu odbyło się zorganizowane przez mieszkańców naszej gminy spotkanie pod hasłem „Co nam grozi w związku z inwestycją CPK”. Spotkanie odbyło się w Restauracji Dworek Wyry. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Lokal ten, jako jeden z kilkunastu budynków, znajduje się na trasie jednego z wariantów projektowanej linii nr 170 kolei dużych prędkości.

Podczas spotkania, przewodnicząca Rady Gminy Wyry, Joanna Pasierbek-Konieczny omówiła przebiegi wariantów, które przechodzą przez Gminę Wyry. Wspomniała także o zmianach, które w sierpniu pojawiły się na udostępnionych przez spółkę CPK mapach (Mapa - Projekt "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa" - Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl)). Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się także, na jakim etapie jest proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i kilku innych ustaw, jakie zmiany dla wywłaszczanych właścicieli nieruchomości wnosi ta ustawa, a także co jeszcze mieszkańcy mogą zrobić, aby ta inwestycja nie doszła do skutku. W spotkaniu wzięły udział także: wicemarszałkini Senatu RP, Gabriela Morawska-Stanecka, posłanka Gabriela Lenartowicz oraz senator Halina Bieda.

Wójt Barbara Prasoł omówiła ostatnie działania prowadzone przez Gminę Wyry w związku z działaniami firmy Egis i spółki CPK. Wspomniała m.in. o wysłuchaniu publicznym, 4 sierpnia w sejmie RP, w którym wzięli udział przedstawiciele Gminy Wyry (TAK dla rozwoju, NIE dla rabunku. W sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie CPK - Portal gminy Wyry), a także piśmie ws. rozpoczęcia przez CPK prac geodezyjnych i geologicznych (Firma Egis Poland Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych i geologicznych w ramach inwestycji CPK - Portal gminy Wyry): – Gmina zwróciła się do CPK o przesłanie szczegółowego wykazu działek, na których odbywałyby się te badania (22C-6e-20220829132242 (wyry.pl)), niestety nie uzyskaliśmy na nasze pytania żadnych odpowiedzi. Kilka dni temu, kolejnym pismem ponowiliśmy nasze wnioski (22C-6e-20221014130000 (wyry.pl)). Kolejny raz wójt podkreśliła również stanowczy sprzeciw wobec budowy szybkiej kolei przecinającej Gminę Wyry i powiat mikołowski. Przypomniała też, że propozycja wspólnego wariantu zaakceptowanego przez cały powiat mikołowski przeszła bez echa, mimo że spółka CPK dostała od gminy informacje, że nie ma żadnych przeszkód aby tę opcję rozpatrywać (22C-6e-20220707124152 (wyry.pl)). Po wystąpieniach gości, przyszedł czas na pytania uczestników i wspólną dyskusję.

Przypominamy, że bieżące działania gminy ws. CPK można znaleźć na stronie Kalendarium - Portal gminy Wyry.

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK (3).JPG

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

Spotkanie - Co nam grozi w związku z inwestycją CPK

 

powrót