TAK dla rozwoju, NIE dla rabunku. W sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie CPK

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł uczestniczyła wczoraj (4.08) w wysłuchaniu publicznym w sprawie wywłaszczeń i przymusowych wysiedleń pod inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Strona społeczna, mieszkańcy gmin, przedsiębiorcy i samorządowcy zaprotestowali w sejmie przeciw dewastowaniu dorobku ich życia i niszczeniu firm.

Uważam, że dobrze się stało, że posłowie i senatorowie mogli spotkać się twarzą w twarz z ludźmi, których problem tej inwestycji bezpośrednio dotyka i usłyszeć ich opinie. Ja podczas wysłuchania wypowiadałam się w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Gminy Wyry, dalej podtrzymując stanowczy sprzeciw wobec przeprowadzenia przez teren gminy linii szybkiej kolei nr 170. Przypomniałam też, że jako gminy powiatu mikołowskiego zaproponowaliśmy alternatywny wariant, który pozwalałby na przeprowadzenie tej trasy bez konieczności dokonywania wyburzeń, gdyż nikt na obecnym etapie nie gwarantuje mieszkańcom pełnej rekompensaty utraconych nieruchomości. Spółka CPK nie chce jednak tego wariantu nawet rozważyć – mówi wójt Barbara Prasoł.

Wójt podczas wysłuchania przedstawiła też problem budowy CPK z punktu widzenia dochodów gminy. Zwróciła uwagę, że planowane wywłaszczenia spowodują istotny ubytek we wpływach podatkowych, czego nikt gminom nie zrekompensuje. Równocześnie, na samorządy zostaną nałożone dodatkowe obowiązki, w postaci konieczności dostarczenia lokali dla osób wywłaszczanych. Problem obowiązkowego zapewnienia mieszkań dla osób wysiedlonych podkreślił również burmistrz Łazisk Górnych, który dopytywał, z jakich środków gminy mają zapewnić kilkadziesiąt mieszkań dla wywłaszczanych właścicieli nieruchomości.

Obecny na wysłuchaniu Tomasz Banasik, zajmujący się obsługą prawną Urzędu Gminy Wyry zaproponował, aby najpierw wypłacać odszkodowanie za zajęte nieruchomości, grunty i budynki, aby mieszkańcy mieli czas na zagospodarowanie się za pomocą tych środków finansowych. Zwrócił także uwagę, że z chwilą ogłoszenia czterech projektowanych wariantów tras, na każdym z nich, nie tylko w naszej gminie, ceny nieruchomości spadły, a więc wszelkie metody wyceny nieruchomości w tej chwili przestały być aktualne. Musi zostać więc wypracowany sposób, który uwzględni prawidłową wysokość odszkodowania za zajęte grunty, bez uwzględnienia wpływu przebiegu CPK, który spowodował obniżenie cen nieruchomości.

W spotkaniu wzięło udział i zabrało głos w sumie ponad stu mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców, którzy jednym głosem mówili TAK dla rozwoju kraju, ale stanowcze NIE dla rabunku.

Zobacz nagranie: iTV Sejm - transmisje - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wysłuchanie publiczne w sprawie wywłaszczeń i przymusowych wysiedleń pod inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (1).jpg

Wysłuchanie publiczne w sprawie wywłaszczeń i przymusowych wysiedleń pod inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (3).jpg

Wysłuchanie publiczne w sprawie wywłaszczeń i przymusowych wysiedleń pod inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (2).jpg

powrót