Firma Egis Poland Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych i geologicznych w ramach inwestycji CPK

Od sierpnia br. do marca 2023 r. na terenie Gminy Wyry będą prowadzone prace geodezyjne przez przedstawicieli firmy KA-RO Sp. z o.o. oraz prace geologiczne związane z badaniem warunków gruntowo-wodnych przez przedstawicieli firmy Jaf-Geotechnika Sp. z o.o.

Poinformowała o tym Firma Egis Poland Sp. z o.o., wykonująca, na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”.

Spółka informuje także, że badania te są prowadzone dla wszystkich wariantów przebiegów trasy analizowanych w ramach trwającego Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego  i nie przesądzają o wyborze wariantu inwestorskiego. Zgodnie z aktualnym harmonogramem wybór ten powinien nastąpić w 4 kwartale bieżącego roku.


Załącznik:

powrót