Zgłoś czym ogrzewasz dom

Do 30 czerwca należy złożyć deklarację o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Można ją złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu.
  1. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl.
  2. Naciśnij „złóż deklarację”.
  3. Wypełnij ją.
  4. Wyślij!

Deklarację możesz złożyć także osobiście w Urzędzie Gminy Wyry. Informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków udziela Klaudia Pająk, pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury: I piętro, pokój nr 10, tel.: 512 268 790, e-mail: srodowisko@wyry.pl.

Deklarację należy złożyć do końca czerwca 2022 r. Mowa tu jednak tylko o tych, którzy w swoich domach już mieszkają i wprowadzili się przed 1 lipca 2021 r. W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez właściciela pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. 

Jeśli właściciel nie dopełni ciążącego na nim obowiązku, ustawa przewiduje sankcje - mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu - karę grzywny do 5 tys. zł.

Część osób podczas wypełniania deklaracji CEEB zastanawia się jaką klasę ma ich kocioł. Informację o klasie kotła znajdziemy na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi pieca.

Jeśli nie możemy znaleźć informacji we wskazanych miejscach oznacza to, że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej klasy (jeśli posiadamy kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej klasy).

Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Klasa kotła bowiem powinna być odniesiona do normy PN-EN 303-5:2012. Potwierdza się to zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie.

Tabliczka znamionowa.jpg

powrót