Zbliża się termin płatności rat podatków

Termin płatności rat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych upływa 15 września. Szczegółowe informacje o podatkach, w tym wysokości stawek znajdziesz w zakładce Podatki lokalne.

Jak dokonać płatności?
Podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny opłacisz: przelewem na nr konta podany w decyzji podatkowej a dla podmiotów składających deklarację w mailu, gotówką lub kartą płatniczą w kasie, w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.
Podatek od środków transportowych uiścisz: przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką i kartą płatniczą w kasie.
Teraz podatki zapłacisz również BLIKIEM!
 
Pamiętaj, żeby powiadomić urząd o zmianach
W przypadku powstania obowiązku podatkowego lub jego zmiany (takie sytuacje to np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości – rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż nieruchomości, rozpoczęcie użytkowania budynków mieszkalnych i pozostałych, zakup lub sprzedaż pojazdu), należy powiadomić o tym Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy, poprzez złożenie informacji podatkowej, a w przypadku środków transportowych deklaracji. Takiego zawiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

powrót