Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE

XIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 26.01.2016r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wyry.
4.Konsultacje projektów: Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego, Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników oraz  Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego realizowanych w ramach Jednolitej Strategii Terytorialnej.
5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.12.2015r.).
6.Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.12.2015r.).
7.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
8.Interpelacje Radnych.
9.Zapytania Radnych.
10.Wolne wnioski.
11.Spotkanie z Radnymi Powiatu Mikołowskiego z terenu Gminy Wyry.
12.Uchwały Rady Gminy:

1)Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (uchwała)*.

2)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wyry na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (uchwała)*.

3)Zmiana uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą „Wicie” (uchwała)*.

4)Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.

5)Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.

6)Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok (uchwała).

13.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry 
/-/ Elżbieta Słomka  

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00